Το Bowtech μπορεί να εφαρμοστεί σε ειδικές περιπτώσεις με πολύ ασφαλή τρόπο.

Μια άλλη τεχνική που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις γυναίκες που έχουν γεννήσει και έχουν ουλή από την καισαιρική τομή είναι η Scar tissue Release technique