Αποποίηση Ευθύνης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τεχνικές που εφαρμόζονται στο SHAKTI δεν έρχονται σε αντίθεση με την συμβατική ιατρική και δεν την αντικαθιστούν! Δεν γίνεται διάγνωση ασθένειας ούτε αναλαμβάνω ασθενείς! Δεν δίνω ιατρικές οδηγίες παρά μόνο συμβουλευτικές μέσα από την μακρόχρονη εμπειρία μου ως Μαία και ειδική Συμπληρωματικών- Ολιστικών Θεραπειών

Δέχομαι ανθρώπους που επιθυμούν να δοκιμάσουν και άλλες μεθόδους προκειμένου να βελτιώσουν το επίπεδο της ζωή τους και να ανακουφιστούν … Γι αυτό και δεν αναφέρομαι σε αυτούς ως “ασθενείς” αλλά ως “δέκτες”.  Μέσα από τις τεχνικές αυτές, προσπαθούμε να φέρουμε ισορροπία στον οργανισμό ώστε να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί αυτοθεραπείας του σώματος.

Να συμβουλεύεστε πάντα τον γιατρό σας για σοβαρά προβλήματα υγείας και να ακολουθείτε τις οδηγίες του. Μαζί θα δούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε συμπληρωματικά και όχι εναλλακτικά της συμβατικής ιατρικής.

Δεν υπόσχομαι θεραπεία παρόλα αυτά, οι τεχνικές που έχω επιλέξει να χρησιμοποιώ, φαίνεται να έχουν υψηλό ποσοστό αποτελεσματικότητας ως προς την ανακούφιση, την βελτίωση της ποιότητας της ζωής και τον μετριασμό των συμπτωμάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται και η δική σας προσπάθεια στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής σας και αυτό δύναται να μεγιστοποιήσει το αποτέλεσμα! Θα χαρώ να σας φανώ χρήσιμη και να συνεργαστώ με τον θεράποντα Ιατρό σας