Στο Ολιστικό Εργαστήρι εναλλακτικών – συμπληρωματικών θεραπειών έρχονται άνθρωποι που θέλουν να προσεγγίσουν την βελτίωση της υγείας τους και της φυσικής τους κατάστασης , δοκιμάζοντας άλλες τεχνικές πέρα από τις συμβατικές

Δείτε: Αποποίηση Ευθύνης